Sharad (Tingya) Gets Best Child Actor National Award ...... Starmajha Blog ...... Download Photos
"Tingya is like Poem"-Shyam Benegal...... "In a class of its own"-Shanta Gokhale

Friday, December 7, 2007

Full cast and crew for Tingya

The authorship presents......

A small town boy production......

TiNGYA- "he felt what no one could even see"

Directed by:

Mangesh Hadawale


Story, Screenplay and Dialogues:
Mangesh Hadawale


Produced by:
Anita Rai
Anand Rai
Ravi Rai
Cast(in credits order):
Sharad Goekar ----------------Tingya
Tarnnum Pathan --------------Rashida
Ajit Gawande ------------------Paapya
Inesh chauhan ----------------Altaf

Sunil Deo ----------------------Karbhari
Madhavi Juvekar --------------Anjana
Chitra Nawathe ---------------Nani
Vitthal Umap ------------------Banubhai
Kamlesh Sawant --------------Yakub
Mansi Lonkar ------------------NafisaRest of cast listed(alphabetically) :

Ajay Gatlevar -------------------------Yusuf
Amit Kambli ---------------------------Tractor Driver
Anil Gavas -----------------------------1st Dalal
Anant Bhuwad ------------------------Bajaratil Mhatara
Ajay Pawar ----------------------------Lakha
Ahemad Patel -------------------------Yunus
Balasaheb Chaugule ------------------Dr.Jadhav
Bhausaheb Hadawale -----------------Dhondiba
Bhausaheb Awate ---------------------Ramdas
Bhimaji Waman -----------------------Sadhubaba
Chandrshekhar Nannavre-------------Bakkar
Isamail Achari -------------------------Bangdiwala
Jakir Patel -----------------------------Fakir
Jayshree Narim -----------------------Buva
Liladhar Kambli ------------------------Ganutatya
Mamtaram Hadawale -----------------Sudam
Mohan Hadawale ----------------------Husen
Manoj Hadawale ----------------------Shantya
Milan Vedvikhyat ----------------------Wife of Pandu
Mrunalini Jambhale --------------------2nd Wife of Babanrao
Narayan Jadhav -----------------------Babanrao
Pradip Patwardhan -------------------Pujari
Prashant rane -------------------------Potatoman
Raheman Jamadar --------------------Jafar
Rajshree Patil -------------------------Widow
Satish Desai ---------------------------Hanma
Samad Jamadar -----------------------maulavi
Sandhya Dikshit -----------------------Didi
Subhash Lokhande --------------------2nd Dalal
Sudhakar Bhanushe ------------------Tatya Sahukar
Sunil Kanse ----------------------------Hamal
Vivek Gore -----------------------------Dr.Deshpande
Vikas Auti ------------------------------Pandu
Vidya Patwardhan --------------------Mad Woman
Vijayalkshumi Londhe -----------------Sakhubai

Executive producer:
Anant Bhuwad

Lyrics:
Prakash Holkar

Original music by:
Rohit Nagbhide

Backgraund music by:
Rohit-Jeevan

Director of photography:
Dharam Gulati

Film editing by:
K.D.Dilip

Sound design by:
Uday Inamati

Art director :
Prashant Rane

Costume design by:
Chandrshekhar Nannavare

Makeup:
Kiran Parmar

Hair stylist:
Rajshree Patil

Casting by:
Pundalik Dhumal

Second unit director or assistant director:
Shantanu rode (associate director)
Amit Rai (Chief assistant director)
Vijay Manjrekar (1st assistant director)
Prashant Sable (2nd asst director)

No comments: